ส่งสินค้าโดย

สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

วันจัดส่งสินค้า

สินค้าจัดส่งทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ของสัปดาห์ โดยต้องได้รับหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. ของก่อนวันที่จัดส่งล่วงหน้า 1 วันทำการ หากหลังจากนั้นต้องรอการจัดส่งในรอบวันถัดไป เช่น ต้องการให้จัดส่งสินค้าวันจันทร์ ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ก่อน 14.00 น. จัดส่งวันพุธ ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันอังคาร ก่อน 14.00 น. เป็นต้น

ตรวจสอบความคืบหน้า

  • ผู้ขายจะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้า (tracking number) ให้แก่ผู้ซื้อทางอีเมล์ บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อ และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายสามารถทำตามคำขอให้ได้
  • ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย
  • ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่ง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  • หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่