นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

 • ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน www.nuberlite.com ซึ่งผู้เข้าใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายไทย
  • นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และได้ยินยอมต่อ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของบริษัทฯ
 • ข้อมูลที่ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เก็บรวบรวม ได้รับ และควบคุม
  • ข้อมูลสมาชิก : เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.nuberlite.com อาจขอข้อมูลบางประการจากผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การบริการลูกค้า : เมื่อผู้ใช้งานติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเว็บไซต์ www.nuberlite.com ขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งาน และอาจติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องตามที่จำเป็น
 • การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.nuberlite.com อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  • เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
  • เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมถึงการลงประกาศบน www.nuberlite.com
  • เพื่อวิเคราะห์ในการปรับปรุงการให้บริการของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะแจ้งไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนใน www.nuberlite.com การใช้งานเว็บไซต์ต่อ หลังจากการปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานรับทราบข้อมูลตามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว