วิสัยทัศน์

ผู้สร้างคุณค่าแก่อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง

นโยบายของเรา

บริษัทฯ มุ่งเน้นเพื่อให้บริการแก่อุตสาหกรรมอาหารคน, อาหารสัตว์, ยา และเครื่องสำอาง โดยจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ลูกค้าโดยนักวิชาการ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยุติธรรม และพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามโอกาสต่าง ๆ เสมอ

Establishment

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เป็นบริษัท ที่คนไทยเป็นเจ้าของ และบริหารงานโดยคนไทย เป็นบริษัทฯ อันดับต้น ๆ ในกลุ่มโภชนาการ L.P. กลุ่มบริษัท โภชนาการ L.P ก่อตั้งในปี 1981 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการนำเข้าส่วนผสมอาหารและสารเติมแต่ง

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

เป็นบริษัท ชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ เราเป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์ในประเทศและซัพพลายเออร์ต่างประเทศหลายรายจากทั่วโลก เรามีบุคลากรที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญหลายรายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังคงรักษาคลังสินค้าและการจัดจำหน่ายได้อย่างเพียงพอในทางกลับกันเรามั่นใจว่าลูกค้าของเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงตลอดจนบริการอย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี ยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อการดำรงชีวิตและการเติบโตของคนรุ่นใหม่อีกด้วย

ระบบคุณภาพ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP ระบบนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภคทุกราย

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ระบบการจัดการนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพลูกค้าและความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ถือเป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

GMP

HACCP

ISO9001:2015

Recent Awards

โล่ห์เกียรติคุณจาก Food Innovation Contest (โดย FoSTAT)

เพื่อแสดงความขอบคุณ NTSC ให้การสนับสนุนการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้นในหัวข้อ “Innovation”

โล่ห์เกียรติคุณจากงาน Meat & Poultry 2016

เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมงานสัมมนาในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก และทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ

รางวัลจากของคู่ค้าของเรา

เมื่อเดือนกันยายนปี 2014 คู่ค้าได้มอบรางวัลแก่บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เพื่อเป็นเกียรติแก่การแสดงสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

โล่ห์รางวัล Supplier ดีเด่น ประจำปี 2018

มอบให้แก่ผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพดีเด่น

โล่ห์เกียรติคุณจาก Cosucra

เพื่อแสดงถึงความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โล่ห์รางวัล Supplier ดีเด่น Presentation ยอดเยี่ยม

เมื่อเดือนมิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา ทางผู้ผลิตเรียนเชิญ Supplier จากหลายประเทศเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้รับรางวัลการ Present ยอดเยี่ยม