พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์โควิด-19

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์โควิด-19

 


ผู้บริโภคเปลี่ยนเพราะ 4 NO

  1. NO Touch เมื่อผู้บริโภคเกิดความกังวลใจ ไม่กล้าที่จะสัมผัสสิ่งต่างๆ แม่แต่ธนบัตร ที่เคยใช้จ่าย หากต้องรับจากผู้อื่นก็จะสร้างความกังวลได้ จึงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกที่จะลองการซื้อสินค้าจากออนไลน์แทน
  2. NO Move ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่กล้าและกังวลที่จะเดินทางไปไหนๆ จึงทำให้หลายๆธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อที่จะเดินทางไปหาลูกค้าแทน
  3. NO Share ก่อนหน้านี้ เราจะพบเห็นผู้บริโภคและผู้ให้บริการต่างๆ มีบริการการแชร์ต่างๆ เช่น ธุรกิจแกร็บคาร์ ที่ใครๆก็สามารถนำรถของตัวเองมาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้ แต่ในปัจจุบัน การแชร์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความกังวลใจกับผู้เรียกใช้ และคนขับที่ไม่กล้ารับลูกค้า
  4. NO Brand “แบรนด์หรูไม่จำเป็น” เมื่อก่อนเวลาทำงานที่ออฟฟิต หรืออยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหรือผู้ร่วมงานอยู่ ทำให้เวลาจะเลือกทานหรือเลือกสินค้าต่างๆ ต้องเลือกเฉพาะที่มียีห้อ แต่เวลานี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้านหรือในอพาร์ทเมนต์ของตัวเอง ไม่ได้พบปะ หรือพบเจอใครๆ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาแพงๆ โดยไม่จำเป็น เช่น เมื่อก่อนทานบะหมี่ซองละ 40-50 บาท แต่เมื่ออยู่คนเดียว ก็จะเลือกซื้อที่ซองละ 5-10 บาทแทน