การตลาดแบบ NEW NORMAL

การตลาดแบบ NEW NORMAL กับยุค COVID-19 Disruption

การตลาดแบบ new normal

การตลาดแบบ NEW NORMAL กับยุค COVID-19 Disruption

ชีวิตที่เคยปกติบางอย่าง จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
ส่วนสิ่งที่ไม่เคยปกติ จะกลายเป็นสิ่งที่ปกติมากขึ้น หลัง COVID-19

.

หมายความว่า COVID-19 Disruption ได้ฉีกทฤษฎีการตลาดแบบเดิม เปลี่ยนสู่ “ปกติใหม่”
(NEW NORMAL) เพื่อความอยู่รอด หลายธุรกิจจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันกับ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ที่เปลี่ยนไป

.

ทางบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด หวังว่า VDO นี้จะสามารถช่วยให้ลูกค้าและทุกท่านที่ได้รับชม นำกลับไปลองพิจารณาดูว่า ตอนนี้เราสามารถที่จะรับมือกับความ “ปกติใหม่” นี้ได้อย่างไร ?